Zásady zpracování osobních údajů

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte, aby provozovatel těchto stránek Michal Fíbek, IČ: 88847560, e-mail michal@fibek.cz (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával níže vypsané osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název vaší společnosti
 • e-mailovou adresu
 • telefon

1. Za účelem kontaktování autora zprávy ohledně odpovědi na jeho dotaz či poptávku služby budou zpracovány e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefonní číslo.

2. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • a. poskytovatel webhostingu, Michal Fíbek, IČ: 88847560, kontaktní e-mail michal@fibek.cz,
 • b. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo emailu. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání vaší e-mailové adresy z databáze.

Zpracování osobních údajů a vaše práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.