Making of

Reference

S Fíbou jsem zažil víc jak 6 let vzájemné intenzivní spolupráce. Za tu dobu vím, že z náročného umí udělat jednoduché. A právě v tom vidím jeho přidanou hodnotu. Michal není pouze „plnič zadání“, ale hotový motion architekt, který přemýšlí v rámci kontextu celého díla.

Jan Kolář
režisér a producent, overhere