Společně s vedoucím UX oddělení J&T banky jsme hledali nejsnazší cestu, jak přiblížit principy nového designového systému nejen ostatním zaměstnancům skupiny J&T, ale také širší veřejnosti. Měli jsme možnost pracovat s bohatou sbírkou grafických materiálů samotného design systému, které nám byly nápomocné nejen při tvorbě animace.

V první fázi jsme vytvořili scénář pro mluvený komentář (voiceover), ze kterého v pozdější fázi vycházel grafický storyboard celého videa. Voiceover nám umožnil jednoduše a srozumitelně vysvětlit pojmy, jež byly abstraktně vizualizovány, a dodal tak další informační vrstvu k celému dílu.

Nakonec jsme všechny prvky skloubili dohromady a vytvořili kompletní animované explainer video, které názorně představuje nový design systém banky.

Making of

Reference

Michal perfektně ovládá své řemeslo, k projektu se staví proaktivně a zodpovědně. Zkrátka profesionál, co drží slovo. A výsledek? Naprosté nadšení na první dobrou.

Pavel Martinovský
Senior UX Designer, J&T BANKA